Disclaimer

Start&Coaching Totaal heeft getracht  met het samenstellen van deze website  de grootste zorgvuldigheid in acht te nemen. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de getoonde informatie verouderd of niet correct is.

Start&Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website van Start&Coaching-Totaal.
Wij trachten  om deze website zo optimaal te voorzien van recente informatie en zo actueel te houden.

Niets uit deze teksten, en of  foto’s van deze website mag gebruikt worden om te dupliceren, verveelvoudigd, en of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Start&Coaching-Totaal.

Wij zullen geen persoonsgegevens  verkopen of vergeven aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Een verwerkingsovereenkomst kan op verzoek toegestuurd worden. Wij werken conform de Nederlandse  privacy wetgeving en zullen daar waar nodig is verbeteringen aanbrengen.