Fiscaal advies

Aangifte inkomstenbelasting

Eén van de vele terugkerende activiteiten van Start&Coaching-Totaal is het verzorgen van fiscaal advies. Met name bij (startende) ondernemers. Doordat ondernemers vooral bezig zijn om hun product/dienst in de markt te zetten schiet het financieel plan vaak te kort. Begeleiding en advies in deze is bij de meeste (startende) ondernemers een issue. Vaak al bij het opstarten komen deze zaken voor ondernemers naar voren. Dit zijn zaken zoals financieel plan, investeringen, pand (huur/koop), inkoop en marketing. In het netwerk van Start&Coaching-Totaal zijn diverse specialisten die hun expertise graag met u delen. Mocht Start&Coaching-Totaal niet het gewenste advies kunnen geven zijn er dus altijd mogelijkheden tot advies bij derde in te winnen. Ik ga met mijn onderneming voor kwaliteit en om dit te leveren aan de moet de cliënt centraal staan. Uiteindelijk moet de cliënt ontzorgt worden in zijn fiscaal advies/administratie. Samenwerking moet u zien met de volgende partijen: accountant⇒specialist advies voor grote ondernemingen zoals een B.V., stichting ect. Notaris⇒estate planner, verzekeraar⇒pensioen, hypotheek en verzekeringen.

Voor veel kleine eenmanszaken is Start&Coaching-Totaal voldoende op de hoogte van de diverse regelgeving op fiscaal gebied. Sinds 2016 is SCT aangesloten bij  RB. Deze organisatie zet zich in voor de belangen van fiscale adviseurs en is een vraagbaak in deze. Naast deze zaken is verplichte scholing een vereiste om als (aspirant) lid aan te sluiten bij deze branche organisatie.

Doordat mijn werkzaamheden veel zelfstandige betreft is de aangifte inkomstenbelasting een vaak wekelijkse bezigheid. Door gebruik te maken van gecertificeerde software is het indienen van de aangifte inkomstenbelasting een nauwkeurige bezigheid. Zoals het hoort. Daarbij  ontvangt u het fiscale rapport via de mail met enige uitleg voordat de aangifte daadwerkelijk verstuurd ga worden. Eventuele correcties kunnen dan nog verwerkt worden. Omdat geen enkele aangifte inkomstenbelasting hetzelfde is, is een goede voorbereiding van belang. De meeste gegevens moet u daarom zelf aanleveren. Via de beveiligde site van de belastingdienst: mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/ kunt u een de voorafingevulde aangifte downloaden. Met deze gegevens en de handige checklist van Start&Coaching-Totaal kunt u de meeste gegevens kwijt die nodig zijn voor de juiste aangifte inkomstenbelasting. Vraag deze checklist aan en na het invullen kunt u deze naar ons toesturen.

Uit elkaar, je hypotheek en aangifte inkomstenbelasting

Hieronder heb ik een aantal voorbeelden geschetst die in mijn werkomgeving nogal eens voorkomen. Deze situaties leiden nogal eens tot foutieve invulling van de aangifte inkomstenbelasting.

Huizenbezitters die in 2014 uit elkaar gingen, kregen te maken met nieuwe strenge hypotheekregels die in 2011 en 2013 zijn ingevoerd. Je hypotheek wordt onbetaalbaar en je loopt een risico dat je je huis met verlies moet verkopen.

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd (Definitie ‘echtscheiding’ volgens NHG: echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een duurzaam samenlevingsverband) en heb je een koophuis, dan ben je beiden voor 50% eigenaar. Je hebt alle twee je eigen eigenwoningschuld. Deze is individueel en niet overdraagbaar. Als je uit elkaar gaat en één van de partners blijft in het huis wonen, dan zal hij of zij de helft van het huis van zijn ex partner moeten kopen. Voor de aangifte inkomstenbelasting wijzigt hierin erg veel.

Je hebt hiervoor meestal een nieuwe lening nodig. Als je al een hypotheek hebt, gelden de oude regels alleen voor jouw oorspronkelijke helft van de hypotheek. Voor het deel van de hypotheek dat je overneemt, krijg je te maken met nieuwe voorwaarden. Vanaf 2011 en 2013 gelden er nieuwe regels betreffende de hypotheek.

Wat is er zoal veranderd?

 • In 2013 mag een nieuwe hypotheek maximaal 105% van de marktwaarde van een woning bedragen. De komende jaren gaat daar elk jaar 1% vanaf tot 100% van de waarde van de woning in 2018.
 • Een aflossingsvrije hypotheek mag niet hoger zijn dan 50% van de waarde van de woning. Dat geldt alleen voor de nieuwe hypotheek(en).
 • Vanaf 2013 ben je verplicht om een nieuwe hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen, ten minste als je hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen.
 • Je kunt minder geld lenen dan voorheen. De woonlastennormen die het NIBUD vaststelt, bepalen hoeveel procent van je inkomen je mag gebruiken voor een hypotheek.
 • Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden is alleen toegestaan als de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de oude hypotheek. Als je de bestaande hypotheek verhoogt – bijvoorbeeld voor een verbouwing – dan is de hypotheekrente voor het extra geleende bedrag alleen fiscaal aftrekbaar als het bedrag volledig en binnen 30 jaar annuïtair of lineair wordt afgelost.

Wat gebeurt er als je uit elkaar gaat?

Als je uit elkaar gaat, moet de hypotheekverstrekker één van beiden uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Banken beoordelen deze situatie als een ‘nieuwe hypotheek’.

 • Ze kijken opnieuw naar je inkomen en de waarde van het huis.
 • Ook moeten hypotheekverstrekkers de nieuwe strenge hypotheekregels toepassen en kijken of de achterblijver alle lasten in zijn eentje kan betalen.
 • Je mag door de nieuwe regels een minder hoog bedrag lenen dan voorheen.
 • Heb je bijvoorbeeld een 100% aflossingsvrije hypotheek, dan mag je die niet ongewijzigd voortzetten. Alleen jouw eigen deel ter grootte van 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij zijn.
 • Verder moet je het hypotheekdeel dat je overneemt van je ex voortaan annuïtair aflossen om de volledige hypotheekrenteaftrek te ontvangen.

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek?

De Belastingdienst ziet bestaande hypotheken van gehuwden (duurzaam samenwonenden) die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten als 50% schuld voor de één en 50% schuld voor de ander, tenzij er in de partnerregistratie/huwelijkse voorwaarden iets anders is vastgelegd. Als je een nieuwe schuld aangaat om je ex-partner uit te kopen, wordt dit gezien als een nieuwe hypotheekschuld. Om voor de volledige hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, dus ook voor je nieuwe lening dan ben je verplicht om de nieuwe lening in 30 jaar tijd annuïtair of lineair af te lossen.

Betaalt de vertrokken partner de hele rente:

 • Dan is de helft van de rente voor hem/haar tot 24 maanden na vertrek aftrekbaar onder de eigenwoningregeling.
 • De andere helft van de rente is voor hem/haar aftrekbaar als betaalde alimentatie. Dat deel van de rente moet zijn ex partner opgeven als ontvangen alimentatie (dat is belast). De ex partner mag hetzelfde bedrag aftrekken als rente voor de eigen woning. Per saldo profiteert de ex partner dus niet van de renteaftrek.
 • Beiden geven 50% van het eigenwoning forfait op.
 • Als de vertrokken partner huur ontvangt van zijn ex, hoeven beiden verder niets meer aan te geven. Ook de huur niet.
 • Als de vertrokken partner geen huur in rekening brengt aan zijn ex, mag hij het bedrag dat hij heeft opgegeven als eigenwoningforfait óók invullen als aftrekbare betaalde alimentatie. Zijn ex moet dit bedrag in de aangifte dan invullen als ontvangen alimentatie (belast).

Betaalt de vertrokken partner nog de helft van de rente:

 • Dan is die gedurende de eerste 24 maanden na het vertrek voor hem/haar aftrekbaar onder de eigenwoningregeling. Hij/zij moet overigens ook de helft van het eigenwoningforfait opgeven, maar datzelfde bedrag is voor hem/haar aftrekbaar als alimentatie.
 • De achterblijver moet ditzelfde bedrag opgeven als ontvangen alimentatie en geeft daarnaast zelf ook de helft van het eigenwoningforfait op en mag de hypotheekrente voor de eigen helft van de hypotheek aftrekken.

Als die 24 maanden zijn verlopen, is de rente niet meer aftrekbaar. De vertrokken partner moet vanaf dan de helft van de WOZ-waarde van het huis opnemen in ‘box 3′ bij de aangifte inkomstenbelasting. De lening die hij nog heeft voor dat huis mag hij wel aftrekken van zijn vermogen in box 3 (let op schuldendrempel). Als de achterblijver geen huur betaalt, geldt een bedrag ter grootte van het halve eigenwoningforfait dan nog steeds als alimentatie: belast bij de achterblijver en aftrekbaar bij de vertrokken partner.

Let op: We beschreven hierboven alleen de situatie van gemeenschappelijke eigendom. Als het huis van één van de twee is, zijn de regels anders.

TIP: Het is allemaal erg ingewikkeld en als je ook maar iets kleins fout doet (de achterblijver betaalt bijvoorbeeld alle rente) leidt dat er al snel toe, dat een deel van de rente niet mag worden afgetrokken. Het is daarom verstandig om bij een scheiding een belastingadviseur te raadplegen.