Nieuwe kor regeling vanaf 2020

 

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw. Vanaf dat moment is het mogelijk om te kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht.

Voorwaarden vrijstelling

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe vrijstelling btw mag de omzet niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar. In tegenstelling tot de huidige regeling kunnen in de nieuwe regeling ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruik maken van deze regeling. De ondernemer kan zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe regeling. Als de ondernemer direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden. Vanaf het tijdstip dat de ondernemer na gedaan verzoek aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe kleineondernemersregeling voor tenminste drie jaar.  In Balans

Check zelf of u mee kunt doen

Twijfelt u of u mee kunt doen met de nieuwe KOR? Bijvoorbeeld omdat u niet weet hoe u uw omzet moet schatten? Of welke omzet meetelt voor de nieuwe KOR? Ga dan zelf na of u mee kunt doen met de nieuwe KOR.

Internationaal

Ondernemers die voor de OVOB kiezen, zijn ontheven van hun aangifteplicht en de administratieve verplichtingen. Dit geldt ook voor de intracommunautaire prestaties die vanuit Nederland aan andere EU-landen worden verricht. Een belangrijk nadeel is wel dat diezelfde ondernemer een aangifteplicht heeft als de heffing van btw naar hem is verlegd door een leverancier uit een ander land.

Begin en einde OVOB

Een ondernemer die aangeeft uit de OVOB te stappen, mag de regeling daarna drie jaar niet meer gebruiken. Een ondernemer die gedurende een jaar boven de omzetgrens van € 20.000 komt, moet zich verplicht melden bij de Belastingdienst. Hij moet vanaf dat moment weer voldoen aan de normale btw-regels.

Gevolgen vrijstelling

Gevolgen voor de ondernemer bij keuze voor de vrijstelling:

  • de ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten;
  • de ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst;
  • de ondernemer doet geen btw-aangifte meer.
  • deelname aan de OVOB betekent vrijstelling voor tenminste 3 jaar.

Het is nog wel nodig om de omzet bij te houden in de administratie.

Automatische omzetting in bestaande gevallen.

Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR regeling en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw. De ondernemer moet daarom vóór 2020 laten weten of hij zich wil aanmelden voor de nieuwe KOR regeling. Echter, wie nu een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, hoeft zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemer automatisch aan voor de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als de klant geen gebruik wil maken van de vrijstelling.

Als er verder nog vragen zijn kunt u natuurlijk altijd bij mij terecht, maar ook voor het indienen van deze aanvraag sta ik tot u beschikking.
Peter van Dongen,
Start&Coaching-Totaal
Etten-Leur

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>